Cribos
sv[missing translation (sv):expand]
Meny

För utvecklare

Under 2019 öppnar vi upp ett offentligt API till Cribos-systemet. Användare kan logga in för att begära en API-nyckel som ger tillgång till systemet. API: et gör det enkel att kontrollera enheter och ta emot meddelanden och sensordata. Cribos-systemet tar hand om alla komplicerade delar som t.ex. säkerhet, tillförlitliga meddelanden och enhetsspecifika kommunikationsprotokoll. Alla meddelanden översätts till JSON och protokollet är standardiserat för olika enhetstyper.

© Copyright Cribos 2018

support@cribos.com

Cribos AB
Sandelsgatan 27
115 34 Stockholm